Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Proiect PROF

NOU APEL DE SELECȚIE ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/904/6/25 COD SMIS 146587 – PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE

Având în vedere adresa Ministerului Educației nr. 658/146587_POCU/24.11.2022, Casa Corpului Didactic Ilfov lansează un nou apel de selecție, în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice, pentru programul acreditat: PROF III – Management educațional în context mentoral, SERIA 2.

Toate precizările necesare în vederea înscrierii la program le găsiți în Adresa Apel anexată. Rugăm să urmați întocmai etapele de înscriere cu respectarea termenelor indicate. (cerereanexa 1anexa 2anexa 3anexa 4) {click pe fiecare link pentru descarcare)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea FORMULARULUI DOSAR ÎNSCRIERE PROF III IF

Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos (vă rugăm să citiți cu atenție modul de completare a cererii si anexelor).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informare privind punerea in funcțiune a site-ului https://www.eprof.ro/

Vă informăm că, în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/0peraţiune compozita OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educaţiei este beneficiar, a fost creat şi este funcţional site-ul https://www.eprof.ro/ , parte componentă a aplicaţiei informatice vizând interconectarea universităţilor partenere în proiect, a caselor corpului didactic şi a bazelor de practică pedagogică-BPP, consorţii şcolare organizate conform OMEC nr. 3654/2021 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de practică pedagogică.
Adresa completa o puteti vizualiza și downloada din link-ul de mai jos:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anunt completare echipa formatori PROF III si PROF IV

Mai jos, regăsiți Adresa nr. 517/DGMRURS/10.03.2023 referitoare la completarea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar, constituit în baza OME nr. 6177/31.10.2023. Adresa a fost transmisă astăzi tuturor inspectoratelor școlare și caselor corpului didactic.

Deasemenea, aveti urmatoarele link-uri utile, specificate in Adresa:

Registrul național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar;


ORDIN privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023;


FORMULAR ONLINE DE ÎNSCRIERE în Corpul național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ateliere de lucru în cadrul Proiectului PROF Proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF, POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587

– IMAGINI –

Ministerul Educației, prinCasa Corpului Didactic Ilfov, în calitate de Partener 12, a organizat, în perioada 14-16 decembrie 2022, Atelierul de lucru PROF III și PROF IV, pentru județul Ilfov și municipiul București.

Atelierele s-au desfășurat „face to face” la Colegiul Național Pedagogic „Elena Cuza”din București și în format blended learning / online, în rețeaua bazelor de practică pedagogică – BPP, pe platforma MEET a Casei Corpului Didactic Ilfov.

Activitățile din cadrul atelierelor de lucru s-au organizat în scopul și în contextul asigurării cadrului operațional privind profesionalizarea în cariera didactică, prin mentorat, ca urmare a transformărilor/modificărilor normative, naționale și internaționale, privind procesul educațional, cariera didactică și activitatea didactică.

Tematicile atelierelor au promovat modelul colaborării pedagogice, exemplele de bună practică în cadrul comunităților de învățare, cu privire la stagiile de practică pedagogică, la incluziunea în educație, învățarea în context blended-learning.

Scopul principal al atelierelor a fost cel al promovării modelului de tip mentoral, acesta fiind urmărit și pe viitor, în formarea a peste 25 000 de profesori, la nivel național.

Obiectivul principal al proiectului PROF este asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Sesiunile de formare și activitățile din cadrul atelierelor de lucru au avut un caracter interactiv, fiind susținute atât de experții din echipa Ministerului Educației, dar și de cei de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din București, dar și de experții Teach (Banca Mondială).

Contribuții importante au fost aduse de cadrele didactice din Bazele de practică pedagogică (BPP), profesori care predau discipline psihopedagogice și/sau metodice în cadrul liceelor cu profil pedagogic.

Din echipa de experți ai Partenerului 12, au prezentat teme de interes cu privire la formarea de tip mentoral în cadrul proiectului PROF:

 • Responsabil Local Preuniversitar, directorul Casei Corpului Didactic din Ilfov, prof. dr. Florin Petrescu – „Rolul CCD în cadrul proiectului PROF. Colaborarea dintre experții CCD – formatori preuniversitar (în cadrul PROF III, PROF IV)”, „Predarea noii discipline Istoria evreilor. Holocaustul în context mentoral”;
 • Expert Elaborare Strategii, prof. Nicoleta Briciu, director al CCD București- „Dezvoltare durabilă” cu trimitere la obiectivul 4 aflat pe Agenda 2030 a Națiunilor Unite cu privire la „Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți”;
 • Expert Grup Țintă, prof.  Gabriela-Firuța Șubă – „Rolul CCD în formarea în co-training”,
 • Expert Coordonator Grup Țintă prof. Adriana Stoica, Insp.șc.gen al ISJ Ilfov și Horiana-Arghira Petrescu – Expert Comunicare-Centrul de Tutoriat Didactic- „Constituirea comunităților de învățare prin raportare la BPP”,
 • Expert Grup Țintă, prof. dr. Iliana Dumitrescu- „Structura grupelor (grupă constituită în cadrul unui BPP/la nivelul mai multor BPP la nivel județean/interjudețean)”;
 • Responsabil Programe Formare prof. Marius-Ovidiu Sebe, și prof. Simona-Gabriela Luca, Expert Programe Formare- Structura portofoliului pentru dezvoltare profesională continuă pentru programele PROF III și PROF IV”, „Suporturile de curs al programelor de formare continuă acreditat PROF III și PROF IV” și „Proiectarea etapizată a formării, corespunzător categoriilor de grup țintă”, Corina
 • Expert Elaborare Strategii, prof. Constanța Păun-„Resurse strategice”;
 • Specialistele SDI-Dezvoltare Informatică prof. Ioana-Maria Cosma și prof. Carmen-Iuliana Stana- Proiectarea și planificarea sesiunilor interactive de instruire a formatorilor”.

Atelierul a favorizat dezbaterea și schimbul de idei la care și-au adus contribuția și reprezentanți ai Inspectoratelor școlare din Ilfov și București prin intervențiile doamnelor Cristina PETRE-GHIȚĂ, Inspector Școlar General Adjunct la ISJ Ilfov, Corina MIRESCU, Inspector pentru Dezvoltarea Resursei Umane de la aceeași instituție și Mihaela Gabriela ROȘCA, Inspector pentru Dezvoltarea Resursei Umane la Inspectoratul Școlar al Municipiului București pe tema „Elemente descriptive privind adaptarea formării de tip mentoral la specificul BPP, pentru programele PROF III și PROF IV”.

Prof. Angelica COMAN, director la Școala Gimnazială „Ion Bodescu” Popești -Leordeni și Luminița Gabriela ZEGREA, director al Liceul Teoretic Alexandru Rosetti, Vidra, ambele absolvente ale programelor de formare PROF I și PROF II, formatoare în programele de formare PROF III și PROF IV au prezentat „Asigurarea suportului mentoral – relația formator universitar (în cadrul PROF I, PROF II) – formator preuniversitar (în cadrul PROF III, PROF IV)”

De un real folos pentru implementarea și derularea programelor de formare PROF III și PROF IV, începând cu luna ianuarie 2023, au fost materialele prezentate și intervențiile punctuale ale echipei Partener 12 – Casa Corpului Didactic Ilfov, dintre care amintim

,,Proiectarea etapizată a formării, corespunzător categoriilor de grup țintă” (prof. Marius-Ovidiu SEBE și prof. Simona-Gabriela LUCA), ,,Proiectarea și planificarea sesiunilor interactive de instruire a formatorilor” (prof. Ioana-Maria COSMA și Carmen-Iuliana STANA) și ,,Elaborarea proiectului graficului activităților de formare” (prof. Ioana-Maria COSMA și Carmen-Iuliana STANA).

În ultima sesiune de lucru s-au promovat exemple de bune practici privind programele de formare a personalului didactic pe următoarele subiecte: ,,Holocaustul”(prof. dr. Florin PETRESCU); ,,Dezvoltarea durabilă” (prof. Nicoleta BRICIU); ,,Schimbări climatice/mediu” (prof dr. Cristina PETRE-GHIȚĂ); ,,Accesarea fondurilor externe” (prof. Simona-Gabriela LUCA).

Toate materialele susținute în cadrul sesiunilor de lucru au fost puse la dispoziția participanților, după încheierea atelierelor de lucru.

Dezbaterea pe marginea concluziilor și a „follow up”-ului a fost coordonată de prof. dr. Anca-Denisa PETRACHE, Director al Direcției Formare din cadrul Ministerului Educației, Manager al proiectului PROF.

Formatul organizatoric al atelierului a facilitat reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici în alte contexte educaționale și la posibile arii de cooperare funcționale și după încheierea proiectului.

Mai multe detalii despre proiectul PROF și activitățile desfășurate sunt disponibile pe https://www.edu.ro/PROF.

Atelierul de lucru PROF P12 CCD Ilfov

Atelierul de lucru PROF P12 CCD Ilfov

 

SELECȚIE NOUĂ DE EXPERȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI PROF

ME organizează o nouă selecție de experți în cadrul proiectului PROF. Mai jos gasiti documentele aferente:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ateliere de lucru în cadrul Proiectului PROF pentru promovarea modelului de  tip mentoral  în formarea a peste 25 000 de profesori, la nivel național

 Ministerul Educației, prin Casa Corpului Didactic Ilfov, în calitate de Partener 12, a organizat, în perioada 14-16 decembrie 2022,  Atelierul de lucru PROF III și PROF IV, pentru județul Ilfov și municipiul București, în cadrul Proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF, POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587. 

Atelierul s-au desfășurat „face to face” la Colegiul Național Pedagogic „Elena Cuza” (Strada Peștera Scărișoara 1, București 062071) și în format blended learning / online, în rețeaua bazelor de practică pedagogică – BPP, pe platforma MEET a Casei Corpului Didactic Ilfov.

Activitățile din cadrul atelierelor de lucru s-au organizează în scopul și în contextul asigurării cadrului operațional privind profesionalizarea în cariera didactică, prin mentorat, ca urmare a transformărilor / modificărilor normative, naționale și internaționale, privind procesul educațional, cariera didactică și activitatea didactică.

Tematicile atelierelor promovează modelul colaborării pedagogice, exemple de bună practică în cadrul comunităților de învățare, cu privire la  stagiile de practică pedagogică, la incluziunea în educație, învățarea în context blended-learning.

Sesiunile de formare și activitățile din cadrul atelierelor de lucru au avut un caracter interactiv, fiind susținute de experți – membri ai echipei Ministerului Educației și ai partenerilor universitari și preuniversitari, printre care amintim pe Prof. Univ. Dr. Alina Mag de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu cu tema „Prezentarea conceptului de formare de tip mentoral, în context peer-learning, la nivelul comunității de învățare” și Prof. Univ. Dr. Anca Nedelcu, de la Universitatea din București, Expert Teach cu tema „Organizarea și desfășurarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă PROF IIIManagement educațional în context mentoral și PROF IV Coaching în procesul de  predare-învățare-evaluare în context blended-learning, de tip mentoral – peer learning, la nivelul comunității de învățare” și „Sesiune instruire utilizare aplicație Teach (Banca Mondială)”.

Alte contribuții au fost aduse de cadre didactice din Bazele de practică pedagogică (BPP), profesori care predau discipline psihopedagogice și / sau metodice în cadrul liceelor cu profil pedagogic dintre care amintim pe Monica Halaszi, director al Colegiului Național „Liviu Rebreanu” cu tema „Suport curricular în activitatea de formare – 4 programe școlare de tip CDS din oferta națională elaborate în cadrul proiectului: Educație digitală și abilități media, Educație incluzivă și gândire critică, Strategii metacognitive, aprobate prin OME 4800/2022 și Managementul emoțiilor (aprobată prin OME nr. 6174/2022)” și pe Isabela Nicolae, profesor la Colegiul Național Pedagogic „Elena Cuza” din București cu tema „Aplicarea conceptului de formare de tip mentoral, în context peer-learning, la nivelul comunității de învățare”.

Au mai prezentat teme de interes cu privire la formarea de tip mentoral în cadrul proiectului PROF și în cadrul noului sistem de formare continua și dezvoltare personală din România directorii Caselor Corpului Didactic din Ilfov, prof. dr. Florin Petrescu cu temele „Rolul CCD în cadrul proiectului PROF. Colaborarea dintre experții CCD – formatori preuniversitar (în cadrul PROF III, PROF IV)”, „Predarea noii discipline Istoria evreilor. Holocaustul în context mentoral” și din București, prof. Nicoleta Briciu, cu tema „Dezvoltare durabilă” cu trimitere la obiectivul 4 aflat pe Agenda 2030 a Națiunilor Unite cu privire la „Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți”.

Atelierul a fost o dezbatere și un schimb de idei la care și-au adus contribuția și reprezentanți ai Inspectoratelor școlare din Ilfov și București prin intervențiile doamnelor Cristina Petre-Ghiță, Inspector Școlar General Adjunct la ISJ Ilfov, Corina Mirescu, Inspector pentru Dezvoltarea Resursei Umane de la aceeași instituție și Roșca Mihaela Gabriela, Inspector pentru Dezvoltarea Resursei Umane la Inspectoratul Școlar al Municipiului București pe tema „Elemente descriptive privind adaptarea formării de tip mentoral la specificul BPP, pentru programele PROF III și PROF IV”.

Coman Angelica, director la Școala Gimnazială „Ion Bodescu” Popești -Leordeni și Zegrea Luminița Gabriela, director al Liceul Teoretic Alexandru Rosetti, Vidra, ambele  absolvente ale programelor de formare PROF I și PROF II, formatoare în programele de formare PROF III și PROF IV au prezentat „Asigurarea suportului mentoral – relația formator universitar (în cadrul PROF I, PROF II) – formator preuniversitar (în cadrul PROF III, PROF IV)”

De un real folos pentru implementarea programelor de formare PROF III și PROF IV  începând cu luna ianuarie 2023 au fost materialele prezentate și intervențiile punctuale ale echipei Partener 12 – Casa Corpului Didactic Ilfov, dintre care amintim pe Gabriela-Firuța Șubă – Expert Grup Țintă cu tema „Rolul CCD în formarea în co-training”, Adriana Stoica. Expert Coordonator Grup Țintă și Horiana-Arghira Petrescu – Expert Comunicare-Centrul de Tutoriat Didactic cu tema „Constituirea comunităților de învățare prin raportare la BPP”, Iliana Dumitrescu, Expert Grup Țintă cu tema „Structura grupelor (grupă constituită în cadrul unui BPP/la nivelul mai multor BPP la nivel județean/interjudețean)”, Marius-Ovidiu Sebe, Responsabil Programe Formare și Simona-Gabriela Luca, Expert Programe Formare cu temele „Structura portofoliului pentru dezvoltare profesională continuă pentru programele PROF III și PROF IV”, „Suporturile de curs al programelor de formare continuă acreditat PROF III și PROF IV” și „Proiectarea etapizată a formării, corespunzător categoriilor de grup țintă”, Corina-Constanța Păun, Expert Elaborare Strategii cu tema „Resurse strategice”, Ioana-Maria Cosma și Carmen-Iuliana Stana, Specialiste Dezvoltare Informatică cu tema „Proiectarea și planificarea sesiunilor interactive de instruire a formatorilor”.

Dezbaterea pe marginea concluziilor și a „follow up”-ului au fost coordonate de Anca-Denisa Petrache, Director al Direcției Formare din cadrul Ministerului Educației, Manager al proiectului PROF.

Formatul organizatoric al atelierului a facilitat reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.

Obiectivul principal al proiectului PROF este asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Mai multe detalii despre proiectul PROF și activitățile desfășurate sunt disponibile pe https://www.edu.ro/PROF.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

APEL SELECȚIE GRUP ȚINTĂ PENTRU PROGRAMELE DE FORMARE PROF III SI PROF IV, JUD. ILFOV

În atenția conducerii unităților de învățământ

Având în vedere adresa Ministerului Educației Nr. 658/146587_POCU / 24.11.2022, Casa Corpului Didactic Ilfov a lansat un apel de selecție, în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice, pentru programele acreditate:

PROF III – Management educațional în context mentoral
PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning.

Vă rugăm să asigurați informarea tuturor unităților de învățământ din rețeaua școlară a județului Ilfov, referitor la procesul de selecție a cadrelor didactice care vor desfășura activitate de formare în cadrul programelor de formare continuă acreditate:

· PROF III – Management educațional în context mentoral – 16 credite profesionale transferabile, 64 ore, organizat în sistem online (33 ore sincron și 31 ore asincron), implementat în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice-PROF.

· PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning – 16 credite profesionale transferabile, 64 ore, organizat în sistem online (33 ore sincron și 31 ore asincron), implementat în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice-PROF

Descărcare adresa/apel de selecție

Formular inscriere IF – PROF III – PROF IV și anexele 4a pentru PROF III și 4 b pentru PROF IV

Vă mulțumim!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NOI DOCUMENTE ELABORATE ÎN CADRUL PROIECTULUI-Profesionalizarea carierei didactice-PROF

În contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 –Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar, în cadrul activității A2.1 Elaborarea/revizuirea cadrului normativ care să permită organizarea și funcționarea mentoratului de carieră didactică, ca mecanism instituțional în învățământul preuniversitar din România  Subactivitatea A5.1. Crearea cadrului necesar operaționalizării mecanismului instituțional al mentoratului de carieră didactică în învățământul preuniversitar, la nivelul Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice și Subactivitatea A5.4. Crearea cadrului necesar operaționalizării mecanismului instituțional al mentoratului de cariera didactică, la nivelul rețelei de școli de aplicație care funcționează în sistem de consorțiu școlar în cadrul Bazelor de practică pedagogică – BPP, au fost elaborate următoarelor documente:

 1. Ordin nr. 4223 din 6.07.2022privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ  componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 725 din 19.07.2022, Partea I;

Prezentul ordin reglementează organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică-BPP, organizate cf. OMEC nr. 3654 din 12.04.2021, în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 –  Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar.

 1. Ordin nr. 4224 din 6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale  transferabile, publicat în Monitorul Oficial al Românieinr. 722 din 19.07.2022, Partea I.

Începând cu data intrării în vigoare a metodologiei-cadru aprobate prin OME nr. 4224 din 6.07.2022, se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, cu modificările și completările ulterioare, și legislația emergentă sau conexă.

Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale  transferabile, aprobată prin OME nr. 4224/6.07.2022 reglementează procesul de asigurare a calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

Conform prezentei metodologii – cadru, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se fundamentează pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de calitate şi pe competențele profesionale, adecvat rolurilor didactice.  

În funcție de tipul de competențe dezvoltate, de abilități și deprinderi, de raportarea la domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate și de modalitatea de validare calitativă, documentul conține reglementări privind următoarele tipuri de programe pentru dezvoltare profesională continuă:

 1) Programe pentru dezvoltare profesională continuă acreditate –  programe acreditate constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate sau în domeniul psihopedagogic și metodic pentru evoluția în cariera didactică și management educațional strategic;

2)  Programe pentru dezvoltare profesională continuă complementare – programe complementare constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domenii complementare specializării;

3)  Programe pentru dezvoltare personală și abilitare funcțională –  programe pentru abilitare funcțională constituie forme ale dezvoltării personale a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în sensul dezvoltării abilităților și deprinderilor în domenii conexe domeniului educațional dar care asigură suport pentru autonomia pedagogică și pentru dezvoltarea comportamentelor sociale adecvate.

Alte informații utile sunt disponibile în ordinele de ministru anexate.

OME nr. 4224/2022

Anexa_OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in cariera_didactica

Anexa_1_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Acreditare

Anexa_2_la_Metodologie_OME_nr4224_6.07.2022_Implementare

Anexa_3_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Certificare

Anexa_4_la_Metodologie_OME_nr4224_6.07.2022_Comunicare

Proiectul necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 || Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în  conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

Evenimente la zi

 • ANUNȚ: În perioada 25 – 26 noiembrie 2021, se desfășoară, în sistem online, Conferința științifică internațională Mentoratul în cariera didactică, prima dintre cele două conferințe științifice de profil, pe tema carierei didactice, din cadrul proiectului necompetitiv sistemic POCU, Profesionalizarea carierei didactice – PROF (ID proiect: POCU/904/6/25 /146587), al cărui beneficiar este Ministerul Educației. 
 • Informare sumativă privind organizarea Conferinței internaționale online Mentoratul în cariera didactică – ICM 2021 (25 – 26 Noiembrie, 2021, Sibiu, România) [data publicării: 7 decembrie 2021]
 • Înregistrarea integrală a conferinței este disponibilă pe canalul de youtube al proiectului.
 • Rapoartele aferente fiecărui workshop pot fi consultate ► aici

I. Carte de vizită

 Titlul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF
 Numele beneficiarului Ministerul Educației
 Numărul Contractului de finanțare/data 32811/31.03.2021
 Cod SMIS 146587
 Axa  prioritară / Obiectivul specific POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6
 Durata proiectului  33 de luni: aprilie 2021 – decembrie  2023
 Grupul-țintă  28.211 persoane, din categoria  personal didactic din învățământul preuniversitar
 Bugetul 28 mil. euro – 135733852,02 lei din care asistență financiară nerambursabilă  120.150.531,521 lei
Structură partenerialăMinisterul Educației – BeneficiarI. 4 universitățiP1. Universitatea Lucian Blaga din SibiuP2. Universitatea Transilvania din BrașovP3. Universitatea Dunărea de Jos din GalațiP4. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Tg.MureșII. 11 case ale corpului didactic – CCDP5. Casa Corpului Didactic BrăilaP6. Casa Corpului Didactic Grigore Tabacaru BacăuP7. Casa Corpului Didactic Bistrița-NăsăudP8. Casa Corpului Didactic ConstanțaP9. Casa Corpului Didactic DoljP10. Casa Corpului Didactic HunedoaraP11. Casa Corpului Didactic Spiru Haret IașiP12. Casa Corpului Didactic IlfovP13. Casa Corpului Didactic MureșP14. Casa Corpului Didactic PrahovaP15. Casa Corpului Didactic Sălaj

II. Descrierea intervenției sistemice

Prin intervenția sistemică realizată prin proiectul PROF, Ministerul Educației regândește sistemul formării profesionale pentru cariera didactică, intervenind, atât la nivelul formării inițiale – prin stagiile practice – cât și la nivelul formării continue, prin crearea de comunități de învățare și de rute flexibile de acces și de evoluție în carieră. Atât partea practică a formării inițiale, cât și formarea continuă a cadrelor didactice, ca dezvoltare profesională, se fac în formatul comunității de învățare, prin bazele de practică pedagogică-BPP- consorții școlare care reunesc, sub coordonarea unei școli de aplicație, diverse tipuri de unități de învățământ. 

Rolul profesorului mentor, în cadrul unei comunități de învățare, construite, pentru început, în structura bazei de practică pedagogică, devine foarte important. Acesta identifică nevoia de formare, susține, mediază, validează și diseminează formarea, pe baza standardelor de formare asociate profilului de formare al profesorului.

Formarea continuă se întâmplă în școală, pe sistemul practicii pedagogice, nu în afara ei, nu prin scoaterea profesorilor de la cursuri și/sau prin plasarea lor în contexte de învățare externe procesului de învățământ și implică relația profesor-elev, pe un model de tip peer-learning, în sistem blended-learning.

Componenta digitală a procesului didactic este, de asemenea, foarte importantă, în asigurarea mentoratului de carieră didactică.

O asemenea intervenție educațională complexă realizată de Ministerul Educației prin proiectul necompetitiv PROF este parte a unei intervenții integrate, care reunește și abilitarea currriculară  realizată, pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial, prin proiectul CRED, și formarea inițială, academică, pentru cariera didactică, realizată prin proiectul START. Acțiuni convergente în sensul reformării sistemului educațional, cu focalizare pe învățământul preuniversitar sau pe relația preuniversitar-universitar, sunt realizate și în cadrul altor proiecte complexe, sistemice, precum ETIC – pentru segmentul de educație timpurie – și ROSE, pentru relația preuniversitar-universitar și suport pentru facilitarea tranziției între ciclurile/nivelurile de învățământ.

III. Obiective și rezultate așteptate                       

III.1. Obiectivele proiectului 

a) Obiectivul general 

Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

b) Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Crearea cadrului instituțional național pentru mentoratul carierei didactice preuniversitare, până în anul 2023, prin înființarea instituției mentoratului carierei didactice, structurată ca rețea, cuprinzând:

 • 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP)
 • 11 Centre de Tutorat Didactic (CTD), necesare formării și dezvoltării competenței didactice pe durata întregii cariere didactice
 • 4 Centre de Formare pentru Cariera Didactică (CFCD) – instituții de învățământ superior cu atribuții de formare continuă și care își desfășoară activitatea sub coordonarea Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice (CNMCD).

OS2: Elaborarea/revizuirea/dezvoltarea și operaționalizarea, până în anul 2023, a trei oferte educaționale pentru elevi și a unor resurse didactice, inclusiv pentru învățarea în sistem blended learning/online și a 7 standarde didactice pentru cadrele didactice, pe baza cărora se realizează formarea și dezvoltarea/ evaluarea/echivalarea și validarea competenței didactice, obținută atât prin trasee clasice de evoluție în carieră, cât și prin rute/contexte alternative.

OS3: Formarea continuă și perfecționarea profesională, până în anul 2023, a 28.000 cadre didactice din învățământul preuniversitar, în scopul dezvoltării profesionale și al evoluției în carieră, pentru asigurarea continuității pedagogice în predare-învățare-evaluare, cu accent pe componenta didactică practică (predarea la clasă) a formării, în contextul mentoratului de carieră didactică și în domenii precum: noile educații, incluziune, curriculum, evaluare, Teleșcoală, combaterea bullyingului, transdisciplinaritate – inclusiv în vederea completării perfecționării continue a personalului didactic, în contextul global al digitalizării sistemelor de educație și în contexte specifice/nespecifice privind activitatea cu elevi aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu cerințe educaționale speciale (CES) sau copii aflate în situații de risc medical-școlarizați în spital, copii din comunitățile dezavantajate socio-economic.

III.2. Rezultatele așteptate ale  proiectului

Prin proiectul necompetitiv sistemic se are în vedere elaborarea și dezvoltarea unui cadru instituțional adecvat mecanismelor și standardelor actuale pentru formarea și dezvoltarea competenței didactice, în acord cu recomandările și liniile directoare elaborate de Comisia Europeană, în domeniul carierei didactice/formării profesorilor:

–  mecanismul instituțional al mentoratului carierei didactice, mecanism ce va asigura coerență și unitate conceptuală, operațională, metodologică și legislativă în sistemul de dezvoltare a carierei didactice;

– organism național de reglementare în cariera didactică – Centrul Național de Mentorat al Carierei Didactice – CNMCD;

– 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP), structurate pe sistemul consorțiilor școlare,  reunind  școli de aplicație (529) în care se organizează stagiile practice pedagogice – atât la nivelul formării inițiale cât și la nivelul formării continue – lecții demonstrative, evaluări practice ale competenței didactice (diverse tipuri de inspecție școlară), cercuri pedagogice, studii privind calitatea predării/învățării/evaluării, în sistem blended learning și online etc.;

– 11 Centre de Tutorat Didactic (CTD), necesare formării și dezvoltării competenței didactice pe durata întregii cariere didactice, în structura actuală a CCD, ca centre de facilitare a învățării/formării;

– 4 Centre de Formare pentru Cariera Didactică (CFCD) – instituții de învățământ superior cu atribuții de formare continuă, în structura actuală a DPPD din cadrul universităților, ca  entități furnizoare de formare la nivel academic/profesional;

–  Corp național de experți în domeniul mentoratului de carieră didactică;

–  Corp de de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică, constituit la nivelul fiecărui județ/ la nivelul municipiului București.

Toate entitățile enumerate mai sus, înființate în cadrul proiectului, urmând a fi asimilate și integrate de sistemul educațional național, își desfășoară activitatea ca o rețea instituțională, sub coordonarea Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice (CNMCD).

IV. Justificarea necesității intervenției sistemice 

Profesionalizarea carierei didactice a constituit o temă de discuție permanentă în ultimii 20 de ani.

În scopul coerentizării demersurilor, măsurilor și intervențiilor de sistem cu privire la competența didactică și la cariera didactică, se impune cu necesitate atât elaborarea unui cadru normativ coerent cât și elaborarea unui cadru instituțional fiabil de profesionalizare a carierei didactice, care să reglementeze, deopotrivă, debutul și evoluția în cariera didactică, în sistemul educațional preuniversitar, prin elaborarea/revizuirea/dezvoltarea unor mecanisme, standarde, instrumente și proceduri vizând formarea și dezvoltarea competenței didactice necesare ocupării unei funcții didactice și prin înființarea sau restructurarea unor organisme/instituții, capabile să (auto)reglementeze, să evalueze și să certifice, în domeniul carierei didactice.

Diagnoza sistemului educațional preuniversitar a relevat necesitatea restructurării cu celeritate a sistemului actual privind debutul și evoluția în cariera didactică, în scopul eficientizării și adecvării acestuia la specificul educației contemporane. Noul sistem, fundamentat pe profesionalizarea carierei didactice în învățământul preuniversitar, trebuie să reunească rutele de profesionalizare clasice – acces, evoluție în carieră și dezvoltare profesională – și pe acelea alternative, asigurând, totodată, pe baza standardelor de formare, recunoașterea și echivalarea rezultatelor formării, obținute de către cadrele didactice în contexte diferite, formale și nonformale, teoretice și practice.

V. Anunțuri + Materiale informative

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 – „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 12.11.2021]
 • Rezultatele înregistrate în urma evaluării portofoliilor profesionale personale depuse în cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 – „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 10.11.2021]
 • Rezultate înregistrate ca urmare a soluționării contestației depuse după proba eliminatorie din cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 – „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 03.11.2021]
 • Rezultatele probei de evaluare (probă eliminatorie) din cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 – „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 29.10.2021]
 • Apel de selecție nr. 1 privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 – „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) + Anexe [arhivă zip – fișiere editabile word] (data publicării: 19.10.2021)
  • Eventualele clarificări privind prezentul apel de selecție pot fi obținute trimițând un mesaj pe adresa de e-mail prof.office@formare.edu.ro.

—————————————–

Înregistrarea video evenimentului de lansare poate fi urmărită ► aici

Postarea originală: https://www.edu.ro/PROF

Link-uri utile: https://www.educred.ro/

PAGE1
PAGE2
PAGE3
PAGE4
PAGE5
PAGE6
PAGE7
PAGE8
PAGE9
PAGE10
PAGE11
PAGE12
PAGE13

Previous
Next