Povestea Noastră

Drumul către excelență

Viziunea noastră

    CCD Ilfov urmăreşte formarea continuă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din judeţul Ilfov, în scopul dezvoltării personale şi profesionale a acestuia. În acest sens, CCD Ilfov îşi asumă rolul de centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare din judeţ, devenind un promotor al activităţilor de formare la nivel judeţean şi regional.

    În strategia sa de dezvoltare, CCD Ilfov trebuie să pornească de la conceptul că întotdeauna este loc pentru mai bine şi să-şi îmbunătăţească permanent activitatea prin diversificarea programelor de formare continuă şi a activităţilor de cercetare-inovare, prin creşterea gradului de atractivitate şi interes pentru acestea şi realizarea unor finalităţi impuse de dezvoltarea socială în context european.

Propria istorie, pe scurt

    CCD-urile din România au fost înfiinţate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti prin Legea nr. 6 din 14 martie 1969 „Privind statutul personalului didactic din Republica Socialistă România”. Conform statutului, CCD-urile desfăşurau activităţi cu caracter metodic în învăţământul de cultură generală, profesională şi tehnică. CCD-urile se subordonau Inspectoratelor Şcolare judeţene, respectiv Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

    Casa Corpului Didactic Ilfov[1] a fost înfiinţată în anul 1971 şi avea sediul în Bucureşti, pe str. Eremia Grigorescu nr. 24A. Primul director al instituţiei a fost Aurel Popescu, profesor de geografie. În acea perioadă CCD Ilfov a desfăşurat o intensă activitate editorială. Unele dintre titlurile apărute la editura CCD Ilfov au fost „Ora de poezie”, „Culegere de versuri ale Cenaclului literar Alexandru Odobescu al cadrelor didactice din judeţul Ilfov” (1974), „Microghid de orientare şcolară şi profesională” (1975), „Culegere de probleme pentru gimnaziu şi liceu. Matematică” (1979).

Misiunea noastră

    CCD Ilfov este principalul furnizor de programe de formare continuă atât pentru cadrele didactice din judeţul Ilfov, cât şi pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic. Dar acesta nu este un motiv pentru a nu considera concurenţa din ce în ce mai mare de pe piaţa furnizorilor de formare şi vecinătatea cu capitala care oferă largi perspective de formare profesională şi continuă. 

 

    Misiunea CCD Ilfov este de a promova mişcarea pentru reformă şi de a asigura un standard ridicat de dezvoltare profesională şi personală a cadrelor didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul preuniversitar din judeţul Ilfov.

 

    Aceasta presupune implementarea unui sistem de managementul calităţii la nivel instituţional care să determine asigurarea şi îmbunătăţirea activităţii de formare continuă cu efecte directe în şcoală prin creşterea calităţii învăţământului ilfovean şi abordarea celor mai îndrăzneţe iniţiative concretizate prin obiective clar formulate cu orizont de timp bine precizat care să determine schimbarea în sistemul educativ contemporan, aşteptată de mai bine de 25 de ani.

 

    Misiunea CCD Ilfov este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.