Casa Corpului Didactic Ilfov a început implementarea proiectului Erasmus+ Acreditare Educație școlară – mobilități cadre didactice 2021-1-RO01-KA120-SCH-000047215( 2022-2026) perioada 01/06/2022 și 31/08/2023.

Daca sunteți cadru didactic în una din aceste unități, vă invităm să participați la cursurile de formare desfășurate în cadrul acestui proiect. Aceste cursuri se vor desfășura în țară, online,  și în țările europene: Bulgaria, Turcia, Italia.  Fiecare participant selectat va putea participa la un curs european și va disemina informația prin susținerea unor activități de formare specifice CCD. Din fiecare unitate a consorțiului se va selecta minim 1 participant. La nivel de unitate, pentru a păstra echilibrul în cadrul consorțiului se vor selecta maxim 2 participanți și o persoană rezervă.

In fiecare unitate se constituie un grup de lucru Erasmus CCD Ilfov, format din 2-3 cadre didactice care au și calitatea de formator.

 • Grădinița Voinicel Chitila,
 • Grădinița nr. 2 Otopeni,
 • Liceul Tehnologic Barbu A. Stirbey, Buftea,
 • Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, Snagov,
 • Școala Gimnaziala Ioan Bădescu,
 • Liceul Teoretic Alexandru Rosetti Vidra,
 • Școala Gimnazială Nr.1, Berceni,
 • Școala Gimnazială Nr.1 Pantelimon,
 • Școala Gimnaziala Anton Pann, Voluntari
 • CCD Ilfov

Puteți să vă exprimați interesul, completând formularul de mai jos:

https://forms.gle/4wtB7KhQBmi5puZd7

Obiectivele pe care le vizează proiectul de Acreditare Erasmus+ și care constituie si tematica pentru cursurile de formare Erasmus+  sunt:

 • Dezvoltarea competentelor profesionale de lucru în echipă, management și digitale a unui număr de 16 de formatori ai CCD Ilfov și a 36 de cadre didactice de la nivelul consorțiului.
 • Dezvoltare a calității programelor de formare la nivel european ale CCD Ilfov prin digitalizare pentru creșterea gradului de accesibilitate, atractivitate și a nivelului de participare
 • Creșterea impactului formării cadrelor didactice și formatorilor prin internaționalizarea ofertei de formare și facilitarea cooperării europene a unităților școlare de la nivelul consorțiului.
 • Dezvoltarea competentelor lingvistice pentru 100 cadre didactice de la nivelul consorțiului, in 4 ani de implementare a planului de dezvoltare strategica

După derularea mobilităților CCD Ilfov își va îmbogăți oferta de formare cu două noi programe inspirate de cele europene.

Pentru formarea echipei proiectului, se va realiza o selecție a participanților, pe baza punctajelor obținute de fiecare la evaluarea dosarelor. Aceasta se acordă în baza unei grile de evaluare, de către comisia de evaluare constituită la nivelul proiectului. Pentru aceasta veți primi un mail explicativ, ulterior. In acesta veți găsi lista documentelor si modalitatea de trimitere la CCD IF, precum si criteriile de evaluare.

Vă așteptăm in echipa Erasmus+ a CCD Ilfov!

Director CCD IF

Prof. dr. Florin Petrescu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~