In proiectul PROF – Expert program de formare, în cadrul P12

Experiență în activitatea de educație și formare

 • 5 ani experiență ca învățătoare
 • 10 ani experiență ca profesor consilier școlar la cabinetul interșcolar ” Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida” și Grădinița nr. 236 sect. 2, București
 • 13 ani experiență de lucru ca profesor metodist la CCD București și CCD Ilfov
 • Profesor metodist  activități educative ISMB – 8 ani
 • Promotor al proiectelor europene Erasmus – 12 proiecte in domeniul educației școlare, educației adulților, VET, parteneriate.
 • Formator si autor de programe de formare acreditate și autorizate ANC-MMSS: Manager de proiect, Formator, Consiliere şi Orientare Școlară, Integrare Europeana şi Proiecte Internaționale, Școala diriginților,  Comunicarea şi rezolvarea conflictelor, Evaluarea psiho-aptitudinală a copiilor-elevilor în educație ș.a.
 • Gradul didactic I
 • Expert în educație- corpul de experți

Experiență- studii

 • Colegiul pedagogic  de învățători “ELENA CUZA” București -5 ani (1990-1995)
 • Facultatea de SOCIOLOGIE, PSIHOLOGIE, PEDAGOGIE, Specializarea PEDAGOGIE -4 ani la Universitatea București (1995-1999)
 • Master Universitatea București – Management și Evaluare instituțională-2 ani (2000-2002)
 • Studii post-universitare de specializare  Modulul Jean Monet – INTEGRARE EUROPEANĂ (1,5 ani), Facultatea de Istorie-Universitatea București
 • Specializări prin cursuri : Mediator autorizat, Specialist în activitatea de coaching, Consilier vocațional, Specializare NLP practitioner, manager resurse umane, expert de accesare fonduri europene, evaluator  proiecte  europene.