Experiența acumulată în 26 de ani de lucru neîntrerupt în spațiul educației a făcut posibilă selecția mea ca expert extern P12. După ce am absolvit cursul PROF I și mi-am asumat rolul de formator, am înțeles că dialogul meu eficient, structurat și competent se datorează unei sume de experiențe didactice variate (munca la catedră, ipostaza de metodist, șef de catedră, director, inspector de specialitate sau general), care au amplificat informațiile acumulate și au valorizat calitățile mele de profesor, formator, facilitator, manager. Mă definește profesia de dascăl și mă motivează schimbul de experiență permanent cu elevii și celelalte cadre didactice.