Profesor metodist

Expert implementare program P0

 Proiect: Profesionalizarea carierei didactice – PROF   POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS  146587

e-mail: silvia.borteanu@ccdbucuresti.org

silvia.borteanu@ccdilfov.ro

Cine își amintește propriul proces de educație își amintește profesori, nu metode sau tehnici de  predare. Profesorul este inima sistemului de educație. – Sidney Hook

Educație și formare

• Master – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Tehnologii informatice şi de Comunicaţii în Educaţie, Universitatea din Bucureşti

• Licență – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Pedagogie primară și preșcolară Universitatea din Bucureşti

• Liceul Pedagogic București

• Formator cod COR 241205, Mentor cod COR 235902, Evaluator competențe profesionale cod COR 242405

Experiența profesională

• Profesor pentru învățământul preșcolar, Educatoare, titular Grădinița ”Zâna Florilor” • Metodist ISMB pentru învățământul preșcolar 2004-2006; 2019-2022

• Formator în proiectul PETI și în alte cursuri de formare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

• Formator CCD cursuri pentru învățământul preșcolar

• Autor de programe, auxiliare pentru învățământul preșcolar, ghiduri pentru cadre didactice și părinți

• Mentor pentru practică pedagogică

• Membru în Comisia Națională de Specialitate Învățământ Preșcolar