Este scriitor, cititor, profesor de limba și literatura română la Colegiul Național „Iulia Hasdeu”, București, doctorand în filologie și asistent universitar colaborator, Facultatea de Litere, Universitatea din București. Este un profesor dedicat și pasionat, cu experiență semnificativă în domeniul educației, ghidat de ideea consolidării continue a parcursului profesional și intelectual, de nevoia de a învăța în permanență, în multiple direcții ce iradiază din domeniul în care activează.

A efectuat stagii de mobilitate la Universitatea Sapienza, Roma, dar și în cadrul Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, Paris. A participat la cursuri, conferințe naționale și internaționale și a publicat studii în volume colective, dar și articole și recenzii în diverse reviste culturale.

Este un profesor deschis, interesat de inovație, caracterizat de nevoia de a fi ancorat în noutate, fără a aplica însă trenduri fără discernământ. Este de părere că resursa umană este cea care dictează dinamica școlii, generând deschidere, motivație, evoluție. Acordă o mare importanță formării continue și reflecției asupra propriului act didactic, deoarece educația este fundamentul transformării sociale. Este membru în corpul național al profesorilor mentori în învățământul preuniversitar, în corpul național al formatorilor în domeniul mentoratului de carieră didactică, expert formator mentorat didactic preuniversitar în cadrul proiectului PROF – Profesionalizarea carierei didactice și formator PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning.

Își dorește să sprijine dezvoltarea continuă a profesorilor, oferindu-le resursele, cunoștințele și îndrumarea necesare pentru a-și atinge potențialul maxim. Prin intermediul mentoratului didactic, dorește să contribuie la formarea unor profesori inovatori, care să dețină competențele viitorului și să se adapteze eficient schimbărilor ce vor veni. Își propune să le ofere profesorilor în formare sprijin personalizat, înțelegând că fiecare persoană are propriile nevoi. Acest lucru implică facilitarea accesului la cele mai bune practici, dezvoltarea tehnicilor de predare inovatoare și motivarea continuă de a învăța și a se dezvolta profesional. Este pregătită să lucreze în strânsă colaborare cu cadrele didactice în formare, oferindu-le orientare, feedback și resurse pentru a-și dezvolta abilitățile și pentru a contribui în mod semnificativ la schimbarea sistemului.

Nicoleta Simionescu investește în oameni: în sine, în elevi, în studenți și în profesori, pentru un viitor altfel.