Este născut în data de 1 martie 1975, în localitatea Brănești, județul Ilfov. 

Experiență profesională. Studii. După finalizarea cursurilor școlii gimnaziale și a liceului agroindustrial din localitatea natală, urmează Facultatea de Geografie a Universității din București și se titularizează în anul 1997 pe postul de profesor de geografie la Școala gimnazială din localitatea Dobroești. În anul 2009, este numit profesor de geografie și la Școala gimnazială numărul 1 din localitatea Brănești prin completare catedră. Obține diploma de studii aprofundate în domeniul „Modelarea sistemelor urbane și rurale” în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea București în anul 2000, iar din anul 2006 activează ca profesor metodist la Casa Corpului Didactic Ilfov prin detașare, pentru ca anul următor să fie numit profesor metodist al CCD Ilfov prin concurs.

Experiență profesională. Educație și formare. Din anul 2006 și până in prezent desfășoară activitate de metodist în cadrul Casei Corpului Didactic Ilfov. Coordonează programe de formare și diverse activități care vizează dezvoltarea profesională și formarea continuă a profesorilor, este formator în mai multe domenii, cum ar fi prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, modelarea caracterului la preșcolari și școlari, domeniul calităţii educaţiei ș.a., activează de-a lungul timpului ca expert în cadrul mai multor proiecte POSDRU/POCU derulate de Ministerul Educației, Casa Corpului Didactic Ilfov sau alte organizații, cum ar fi gestionarea bazei de date în cadrul proiectului „Modalitati de consolidare a carierei in societatea cunoasterii in regiunea Bucuresti-Ilfov”; „Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar ID 4615”;  „Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitarID 3074; Promovarea tinerilor absolventi, debutanti in cariera didacticaID 28878”; „ CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, iar din octombrie 2021, expert responsabil programe formare în cadrul proiectului „PROF – Profesionalizarea carierei didactice”.

Îl regăsim  membru în Registrul formatorilor-consilieri ARACIP, Corpul Național al Experților în Management Educațional și membru în Registrul Național al profesorilor mentori în învățământul preuniversitar. A participat la cursuri sau proiecte ERASMUS în cadrul unor mobilități din Turcia, Suedia, Ungaria, Bulgaria și Grecia.

Dezvoltare personală. Este un promotor al educației pentru cultura tradițională și al patrimoniului cultural local. A publicat articole și lucrări mai ales despre cultura tradițională locală și  geografia locală. In perioada 2000-2003 a inițiat și condus ziarul local „Gazeta de Brănești”, conduce Grupul folcloric al mascaților tradiționali „Cucii din Brănești”. Este membru fondator și președinte al Asociației Culturale Brănești și membru fondator și secretar al Societății Naționale de Geografie, filiala Ilfov.

Deviza după care se călăuzește în viață este „Intotdeauna putem fi mai buni!”.