Gabriela Firuța Șubă – profesor metodist

 • membru în CA al CCD București;
 • expert operațional Grup Țintă – echipa POCU PROF P12

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Ocombrie 2002-Iulie 2003   Specialist în management  ISCED 7
 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (S.N.S.P.A)- Dep. Management
Pregatirea, organizarea, sustinerea, evaluarea, marketingul sesiunilor de formare
Octombrie 1999 – aprilie 2001Formator Regional de Directori
 Programul Management și Finanțare cofinanțat de Banca Mondială și Guvernul României
Pregatirea, organizarea, sustinerea, evaluarea, marketingul sesiunilor de formare în domeniul managementului educațional
Septembrie 1979-iunie 1983   Fizician ISCED 6
Facultatea de Fizică, Fizică Electronică-Universitatea Bucureşti
Fizică mecanică; Electrodinamică; Electricitate şi magnetism;  Fizică electronică;Tehnica microundelor; Fizică cuantică; Teoria relativităţii; Fizică statistică; Tehnici de laborator.
Septembrie 1975- iunie 1979Bacalaureat ISCED 5
  Liceul de Matematica-Fizica Nr.4, Centrul National de Fizica, Bucuresti-Magurele
Discipline de cultura generala; dozimetrie si tehnici de masurari ale radioactivitatii; Materiale si pulberi radioactive; Reactori nucleari

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Septembrie 2016 – prezent  Profesor de fizică
 Liceul Teoretic  „N. Iorga”, sect.1, B-dul Ion Mihalache nr. 126, http://www.ltni.ro/
Activitate didactică, predare/învățare/evaluare
 Învățământ
Septembrie 2002 – prezent  Profesor metodist / Formator
 Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucuresti (CCD) Splaiul Independentei Nr. 315 A, sect. 6, Bucuresti, www.ccd-bucuresti.org
 Organizeaza, sustine, evalueaza sesiunile de formare in domeniile specificate/ Responsabil comisie SCIM
 Învățământ

EXPERIENȚA ÎN PROIECTE:

Proiecte cu finanțare europeană:

Coordonator echipă partener:

 • ”Calitate în managementul unității școlare” – CMUS POSDRU, Axa 1, DMI 1.1, Id: 63160/ beneficiar: ISJ Prahova
 • ”Innovative solution for enhancing social responsability education and civic skills in creating sustainable business – ”Edu4Society” 2016-1-RO01-KA203-024476 ERASMUS + / beneficiar Universitatea Politehnica București:
 • ”Competență, inovare și profesionalism în educație” – CIPE POCU Id: 105682 / beneficiar: Roma education FUND:

Membru în echipa de implementare:

 • Evaluating School Self-Evaluation” – Manchester Metropolitan University, Crewe, England / Comenius Profesional Development Course
 • Developing Adult Training Programs at European Standards” – Central in Service Teacher Training of Balearic Islands / Leonardo da Vinci;
 • ”Improving schools and education System through cooperation” – Stord, SVEIO KOMMUNE, NORWAY / Lonflife Learning (LLP) Group nr. 199 Study Visit;
 • ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED POCU id. 118327 / MEC
 • ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” id. 146587

Activitate în CCD

 • Responsabil program acreditat ”Management și leadership educațional” ( blended learning 30 CPT – în perioada 2010 – 2020);
 • Responsabil program acreditat ”Managementul implementării eficiente a curriculumului național – MANAGER CRED” (în perioada 2022 – prezent)
 • Responsabil curs avizat ” Aplicații online utile în dezvoltarea competențelor civice”;
 • Responsabil curs avizat ”Programul de formare a candidaților la concursurile și examenele naționale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar ( Definitivat / Titularizare / Grad didactic II/Suplinire)”
 • Membru în echipa de implementare a acțiunii ” Mataron 50 ateliere online”