Profesor titular la Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” din București, cu o vechime de peste 25 de ani, gradul didactic I, face parte din corpul de experți în management educațional, profesor metodist al Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru activități educative formale și nonformale și pentru dezvoltarea resursei umane, membru în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, membru în Comisia Națională de Specialitate pentru Activități Educative Școlare și Extrașcolare și în Comisia națională de Specialitate pentru Învățământ Special. A  coordonat proiecte educaționale naționale și internaționale adresate elevilor cu cerințe educaționale speciale și proiecte cu relevanță pentru didactica disciplinei, a  făcut parte din grupuri de lucru pentru elaborarea și îmbunătățirea curriculumului la nivel local și national.

Este membru în corpul național al profesorilor mentori în învățământul preuniversitar, în corpul național al formatorilor în domeniul mentoratului de carieră didactică, expert formator mentorat didactic preuniversitar în cadrul proiectului PROF – Profesionalizarea carierei didactice și formator PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning.

De asemenea, a fost membru în grupurile de lucru privind elaborarea de legislație și a reglementărilor normative specifice domeniului educațional.

În toată activitatea didactică și managerială s-a convins de necesitatea axării educației elevilor pe dezvoltarea unor atribute generice care să le permită o reală împlinire personală şi socială, atingerea succesului în viaţă şi în sfera profesională. În acest sens, este preocupată de includerea în procesul didactic a mai multor activităţi care pun în centrul educaţiei copilul şi elevul, care oferă copilului mai multe oportunităţi pentru a-şi realiza în volum deplin capabilităţile, pentru a deveni un cetăţean activ şi responsabil.

Este convinsă că, într-o nouă perspectivă a educației,  trebuie abordate câteva aspecte esențiale: asigurarea relevanţei studiilor, axarea pe formarea de competenţe, ancorarea învăţării în viaţa reală, pregătirea pentru a face faţă provocărilor lumii contemporane, importanţa învăţării active, nevoia de asigurare a parteneriatelor pentru calitate în educaţie.

În acest sens, este dornică să împărtășească profesorilor începători din experiența ei, să fie un ghid și un sprijin în primele lor experiențe în sala de clasă. Această învățare bazată pe experiență poate fi valoroasă în înțelegerea contextului școlar, gestionarea diversității elevilor și adaptarea metodelor de predare la nevoile individuale ale elevilor.

De asemenea, este convinsă că  mentoratul didactic oferă oportunitatea de a construi relații profesionale solide cu alți educatori. Prin intermediul mentorului, profesorii se pot conecta cu alți profesioniști din domeniu, pot participa la evenimente de învățare și pot beneficia de resurse suplimentare pentru a-și spori cunoștințele și rețeaua de contacte, toate acestea subordonate crezului său, că educaţia este pentru toţi şi pentru fiecare în parte.