Crețu Valentin, absolvent al masteratului „Didactici ale disciplinelor filologice” al Facultății de Litere din cadrul Universității din București, doctorand al Universității din Pitești, FTLIA, Filologie, director al Școlii gimnaziale „Mihai Eminescu”, Ghermănești, Ilfov, profesor de limba și literatura română- limba franceză.

Interesat de domeniul didacticii limbilor străine, încă din 2013, colaborator activ al Institutului de Științe ale Educației- Unitatea de Cercetare în Educație, din același an.

Am lucrat în proiecte cu finanțare externă, în proiecte care implică dezvoltarea de documente de proiectare curriculară și planificare, în domeniul didacticii limbilor moderne.

Am făcut parte din grupul de lucru care a lucrat la Reperele metodologice, apărute imediat după perioada pandemică- https://isjilfov.ro/curriculum/discipline/limbi-moderne/4200-repere-metodologice

Autor al cărții „Progresser en français”, apărută în 2021 la Editura Tiparg, Pitești și a mai multor articole în domeniul didacticii, pe care le voi reda prin link direct către respectivele publicații:

https://www.europeanproceedings.com/book-series/EpES/books/volume-5-eduworld-2022/table-of-contents

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=967402

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1059601

https://edict.ro/autor/valentin-cretu/

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/11/Program_Colocviul-Departamentului-de-lingvistic%C4%83.pdf