DL. FLORIN PETRESCU, responsabil local preuniversitar din partea Partenerului 12 –CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV, aduce o experiență de peste 20 de ani în domeniul educației și al învățământului.

Absolvent al Facultății de Istorie de la Universitatea din București, promoția 1997, și-a continuat formarea academică prin parcurgerea studiilor postuniversitare de: Istorie și arheologie greco-romană (Institutul de Arheologie ,,Vasile Pârvan” al Academiei Române), RISI-Relații internaționale și studii de inteligence (Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” București),  MEOPE-Managementul și Evaluarea Organizațiilor și Programelor educaționale (Facultatea de Psihologie și Științele Educației București).

Imediat după absolvirea facultății, dl Florin Petrescu se dedică studiului avansat al Arheologiei, în completarea formării sale inițale și apoi postuniversitare venind studiile doctorale urmate la Institutul de Arheologie ,,Vasile Pârvan” al Academiei Române. În anul 2008 obține diploma ,,Cum laude” pentru teza de doctorat cu tema: ,,Contribuții la arheologia secolului al IV-lea pe teritoriul României (cultura Sântana de Mureș)”.

Din 1997, activitatea sa profesională a vizat, preponderent, domeniul educației-învățământ, dl Florin Petrescu obținând titulatura în învățământul preuniversitar, ca profesor la Școala Gimnazială Nr 1 Pantelimon și apoi toate gradele didactice necesare: Definitivat (1999), Gradul unu (2008).

Dl prof. Florin Petrescu a fost preocupat și de domeniul Istoriei evreilor, astfel încât, după absolvirea masterului de Studii iudaice la Facultatea de Litere din București (2003) începe colaborarea cu Complexul Educațional Laude-Reut, ca profesor de Istoria și civilizația evreilor și de Didactica Holocaustului (2001-2007).

În urma acestei colaborări realizează, în 2005, manualul Istoria evreilor. Holocaustul, apărut la Editura Didactică și Pedagogică.

Această direcție, a studierii Holocaustului, dl Florin Petrescu o va urmări cu acribie, participând la mai multe programe și activități de formare atât în țară, sub patronajul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România ,,Elie Wiesel” cât și pe plan internațional, prin Ambasada Statelor Unite ale Americii sau Yad Vashem, The Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority, Ierusalim, Israel.

Prin venirea la Casa Corpului Didactic Ilfov, ca metodist (2010) și apoi (2012) ca Director CCD Ilfov, dl Florin Petrescu va obține rezultate notabile în implementarea unor programe și proiecte de formare pe tema Educației privind Holocaustul, adresate atât profesorilor din județul Ilfov, cât și celor din țară.

Implicarea dlui prof. dr. Florin Petrescu în coordonarea activităților de formare, precum și în susținerea demersurilor și a politicilor educaționale ale Ministerului Educației au fost permanente, dovadă fiind proiectele și programele, derulate din 2012 până în prezent, dintre care amintim:

  • LOVE-LIFE OVER VIOLENCE IN EDUCATION
  • IRIS-INTERNATIONAL ROMA INTEGRATION THROUGH SPORT
  • ASTRA-AGEING SCHOOL TEACHER REMAIN ACTIVE
  • UPGRADE AL PROGRAMULUI DE EDUCAȚIE REMEDIALĂ PENTRU ADULȚI, ȘANSA A DOUA PRIN COMPETENȚE DIGITALE ȘI PSIHOSOCIALE EUROPENE

O componentă importantă a activității manageriale a dlui Florin Petrescu o constituie și participarea în calitate de expert la desfășurarea următoarelor proiecte al căror beneficiar este ME:

  • CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți (2019-2023) –POCU 118327
  • ,,Dezvoltăm profesori-dezvoltăm viitorul” (2018-2022), POCU 104923
  • ,,Profesionalizarea carierei didactice-PROF POCU 146587