Profesor de limba engleză

Director la Școala Gimnazială Ioan Bădescu, Popești Leordeni

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

 1. Expert formator mentorat didactic preuniversitar- Profesionalizarea carierei didactice – PROF- ID 146587  
 2. Expert de formare în cadrul Proiectului PROMEP- Leadership și Management Educațional în sistem descentralizat;
 3. Expert de formare în cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/62536, Modul 1-  Abilitare pe curriculum și Modul II- Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor;
 4. Expert pe termen scurt în cadrul proiectului CNEE- Proiect POSDRU/55/1.1/S/25088 intitulat Cadru de referință al curriculumul-ui național pentru învățământul preuniversitar;
 5. Expert local în cadrul proiectului „Validarea competenţelor cheie ale elevilor din judeţul Ilfov prin participarea la concursul judeţean ECO ALERT!”- ISJ Ilfov;
 6. Expert pe termen scurt în cadrul proiectului Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei-ARACIP- “Implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei la nivelul institutiei” – Proiect POSDRU ID 55668, ARACIP;
 7. Expert Învățământ în cadrul proiectului “Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație – Creșterea calității învățământului mathematic și științific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masa”-ICOM– POSDRU 17/1.1/G/37412, IDEE
 8. Expert formare ciclu gimnazial în cadrul proiectului POCU ‘CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED (din 2019).
 9. Expert formare ciclul primar și gimnazial: Managementul curriculumului la nivelul unității de învățământ în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED
 10. Expert – Evaluator de proiecte de manuale școlare- CNEE
 11. Expert – Grup de lucru pe curriculum- Limba Engleză- MENCȘ- Elaborarea programelor școlare din gimnaziu L1 ȘI L2 Limba Engleză
 12. Expert Evaluator- „Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)”- CNPEE
 13. Expert Evaluator Manuale- „Programului de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale – CEEM”- CNPEE
 14. Metodist ISJ Ilfov- Limba Engleză (2007-2023)
 15. Membru al Corpului Național de Formatori și membru al Corpului Național de Mentori
 16. Absolvent al Academiei de Leadership și Management Școlar – AVE ROMANIA- ASOCIATIA PENTRU VALORI IN EDUCATIE- Alumni 2020;

EXPERIENȚĂ ÎN PROIECTE

 1. Proiecte cu finanțare europeană: Coordonator de echipă-partener
Coordonator Proiect Erasmus+- Improving Digital Proficiency (2019-2022)Coordonator Proiect Erasmus+- The Future of Water (2021-2023)Coordonator Proiect Erasmus+- Smart Up and Step Up (2021-2023)   Beneficiar de burse și mobilități de formare:   Bursă Comenius 2.2.C Courses for Teachers – Cheltanham, Marea Britanie (15.03.2006-Nr contract 06-404-CL-UK) – mobilitate în Marea Britanie Vizită pregătitoare: Germania Renewable Energy ( Nr contract 06-VP-Sep12-12 DE) – 27 octombrie- 3 noiembrie 2006- mobilitate în Germania, Primary School pf Reinfeld Program Comenius 2008-2010- Picture of Europe- Mobilități în Polonia, Norvegia, Marea Britanie Vizită de studiu – Germania, Kiel- Qualification of Headmasters: Improving leadership and school management- 28.02.2011- 4.03.2011 (bursă pentru directori), Jungmannscnhule, Eckernfoerde, Holstein Proiect LdV/VETPRO/2013/RO/250 – mobilități în Italia   Coordonator proiect national EduNetworks- Asociația de Valori în Educație  

AUTOR DE PROGRAME ȘCOLARE ȘI GHIDURI:

1. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în utilizarea metodelor alternative de învățare în procesul educațional, pentru a contribui la reducerea abandonului școlar (Proiect LdV/VETPRO/2013/RO/250)

2. Ghid de pregătire – Limbă și comunicare (Limba română- Limba Engleză) – Editura LITERA Educațional – ISBN 978- 606-33-0945-8

3. Ghid de Resurse Educaționale Deschide la Limba Engleză-2019- ISJ Ilfov (ISSN 2247-1596)

4. Programa de Limba Engleză- L1 și L2- Ciclul Gimnazial