Studii:

✔ curs de formator (2017);
✔ postuniversitare: de profesori documentariști de la Facultatea de Litere secția Științele Informării și Documentării, din cadrul Universității din București (2011);
✔ universitare: licențiată a Facultății de Litere, Universitatea de Vest Timișoara (1997)
✔ liceale- bacalaureată a Liceului de Chimie ,,Azur” Timișoara (promoția 1990)

Activitate profesională:
● Bibliotecar – responsabilă de gestionarea și funcționarea bibliotecii din cadrul Casei Corpului Didactic Ilfov (2003-prezent)
● Bibliotecar- responsabilă de organizarea și gestionarea bibliotecii Colegiului Universitar de Institutori Waldorf, activități biblioteconomice, culturale, de promovare a bibliotecii (2000-2003)
● Expert comunicare Centrul de Tutorat Didactic –în cadrul Proiectului ,,Profesionalizarea carierei didactice” PROF-POCU 146587;
● Coordonator formare P2 în cadrul proiectului POCU-ID 104923 ,,Dezvoltăm profesori – Dezvoltăm viitorul”;
● Expert în cadrul proiectului Școala de Vară ,,Recreația mare”
Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon, jud. Ilfov, derularea de activități remediale și de sprijin
● Raportor al Fundației ,,Roma Education Fund Romania”, București (România) pentru realizarea unui raport de analiză și evaluare a instrumentelor utilizate în cadrul programului ,,A doua Șansă” și pregătirea unui set de recomandări/propuneri aplicare plan cadru în proiectul ,,Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi” ID 140080
● Secretar CCD Ilfov – Echipa administrativă de proiect GRUNDTVIG ,,ASTRA-Ageing School Teacher Remain Active”;
● Secretar CCD Ilfov – Echipa administrativă de proiect COMENIUS REGIO ,,LOVE-Life over violence in Education”;
● Expert al Inspectoratului Școlar Județean Ilfov pentru diagnoză publicații: ,,Broșura părinților”, ,,Pliantul copilului” în cadrul Proiectului POSDRU/91/2.2/S/64110-,,Școli și comunități în acțiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii”