CCD Ilfov – Selecție experți externi

Casa Corpului Didactic Ilfov Partener P12 în cadrul proiectului POCU „Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, scoate la concurs trei posturi de experți în cadrul activităților / subactivităților: A3. – A3.4.; A7. – A7.1. în afara organigramei

– Două posturi expert operațional strategii

– Un post Jurist